Aktuality , Čo je nové v PORTOSe?

Zaokrúhľovanie 1 a 2 eurocentových mincí

10.05.2022

Ako bude zaokrúhľovanie fungovať?

Zaokrúhľujú sa iba ceny platené v hotovosti. Ceny platené bezhotovostne (platobnými kartami, stravnými lístkami, atp.) naďalej ostávajú nezaokrúhlené.

V prípade kombinovanej platby sa zaokrúhľuje iba zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, a to matematicky na najbližších 5 eurocentov. V prípade, ak je táto suma menšia, ako 5 eurocentov, zaokrúhľuje sa 5 eurocentov.

Čo to prinesie mne?

1 a 2 eurocentové mince naďalej ostavajú akceptovaným zákonným platidlom. Zaokrúhľovanie však napomôže tomu, aby sa ich používanie minimalizovalo a Vám tak ušetrilo náklady s ich manipuláciou pri prevoze, či urýchlilo odovzdanie výdavku pokladníkom. V neposlednom rade Vám zníži poplatky bánk za spracovanie hotovostných mincí.

Čo sa v PORTOSe zmení?

Aplikácia PORTOS Pokladňa zobrazí dve sumy k úhrade - sumu na úhradu v hotovosti, a sumu na úhradu bezhotovostne. Správna suma sa automaticky zvolí vtedy, ak stlačíte tlačidlo pre platbu kreditnou kartou, alebo v hotovosti.

Viac podrobností nájdete v dokumentácii k aplikácii PORTOS Pokladňa.

Čo mám spraviť ja?

Už dnes je dostupná aktualizácia k pokladničnému systému PORTOS, ktorá nesie označenie verzie 3.3. Kontaktujte svojho servisného technika ešte dnes a vyžiadajte si aktualizáciu vašeho pokladničného systému PORTOS.

Upozorňujeme, že v termínoch pred nadobudnitím platnosti tejto legislatívnej zmeny môžu byť servisní technici vyťažení, preto termín aktualizácie neodkladajte.

 

Foto: Willfried Wende

Zoznam kategórií